Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Наукова робота [Розробки] Напрямки наукової роботи Чигиринець Олени Едуардівни

Напрямки наукової роботи Чигиринець Олени Едуардівни

Завідувача кафедри фізичної хімії, д.т.н., професора

Основні напрямки та досягнення  наукових досліджень:

1. Підготовка металевої поверхні перед фарбуванням, розробка перетворювачів іржі. Антикорозійні наповнювачі на основі промислових відходів рослинного походження (кісточок винограду, персику, абрикоса, шкаралупи волоського горіху та ін.) для виробництва екологічно безпечних антикорозійних лакофарбових матеріалів.

Розроблена технологія синтезу антикорозійного наповнювача з кісточкових відходів фруктів та ягід, яка впроваджена на ЗАТ «Реізос», м. Сімферополь. Продукція цього підприємства, вироблена за новою технологією, з 2001 року постачається на лакофарбові заводи України  та Росії для виробництва лакофарбових ґрунтів - перетворювачів іржі для захисту від корозії металевих поверхонь із залишками іржі товщиною до 100 мкм. Продукція характеризується показником дисперсності порошку до 20- 40 мкм.

Наповнювачі призначені для  виготовлення  антикорозійних лакофарбових покриттів для органічнй та водній основі

Склад антикорозійного  наповнювача запатентований в Україні (2007р.) та Росії (2009р.).

2 Розробка тонкоплівкових покриттів для тимчасового захисту металопрокату  масового виробництва від атмосферної корозії

            Розроблена технологія тимчасового протикорозійного захисту (строком до 3 місяців) на стадії зберігання та транспортування до споживача прокату масового призначення з різним станом поверхні: механічно шліфованої, травленої та за наявності продуктів високотемпературної та атмосферної корозії. Технологія базується на застосуванні композицій, створених на основі соапстоків, багатотоннажних відходів  маслоолійної промисловості.

 Технологія тимчасового протикорозійного захисту пройшла апробацію на металургійному комбінаті «Криворіжсталь» та ВАТ Дніпропетровський комбайновий завод. Склад композицій запатентований в Україні.

3 Отримання  ультратонких мідних порошків  методом електролізу

Розроблена технологія   отримання ультратонких (до 1-10 мкм) мідних порошків методом електролізу. Перевагою технології є те, що отриманий  мідний порошок не потребує додаткового протикорозійного захисту.

4 Розробка летких інгібіторів корозії

            Розроблений ряд композицій летких інгібіторів корозії  на основі рослинної сировини для тимчасового захисту металовиробів на час зберігання  та  транспортування до споживача.  Аналогів в Україні немає.  

Список   основних публікацій

1.   Амбражей М. Ю. Влияние технологических факторов производства на коррозионную стойкость холоднодеформированного арматурного проката / М. Ю. Амбражей, Е. Э. Чигиринец, Г. Ю. Гальченко [и др.] // Металлургическая и горнорудная промышленность. –2010. –№4.   –С. 83-86. –[ISSN 0543-5749].

2.       Кузнецов Е.Д. / Е.Д.Кузнецов, Е.Э.Чигиринец, Т.А. Каменская Метрологические аспекты оценки коррозионной  стойкости труб, используемых в энергетических установках// Металлургическая и горнорудная промышленность.- 2011.- №1.-С. 71-76. 

3.       Чигиринець О.Е., Визначення протикорозійної ефективності рослинних екстрактів /  О.Е Чигиринець., В.І.Воробйова //  Наукові  вісті  КПІ.– 2010 .– №6.–  С.152-156.

4.    Кабацкая В.В, Внуков А.А., Чигиринец Е.Э. Рослик И.Г. Оптимизация режима электролиза  и состава электролита с целью получения медных порошков с повышенным содержанием в них нанофракций //  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія.-Харків: НТУ «ХПІ».-2010.- №47   С. 132-135.

5.       Кузнецов Е, Чигиринец Е. Достоверность оценок коррозионной стойкости металлов // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів: В 2-х томах / Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів.–№3.–Львів:Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2010.–Т.2.– С.549 – 555.

6.   Мирянова О., Чигиринец Е., Феденко В., Гальченко Г. Изучение процессов модифицирования ржавчины спектральными методами // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів: В 2-х томах/Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів.–№3.–Львів:Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2010.–Т.2.– С. 443 – 448.

7.       Внуков А.А., Чигиринец Е., Гальченко Г., Рослик И. Исследование химических свойств и разработка мероприятий по защите от окисления электролитического медного порошка в процессе получения // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів: В 2-х томах/Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів.–№3.–Львів:Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2010.–Т.2.– С.487-492.

8.     Внуков А.А., Чигиринец Е.Э., Рослик И.Г. Особенности морфологии поверхности частиц медных электролитических порошков // «МТОМ. Металознавство та термічна обробка металів».- №2.-2010. С. 5-8.

9.       Чигиринец Е.Э.,Чебан Т.В., Ляпина Е.В. Способ оценки электрохимических факторов в развитии процесса локальной коррозии в порах катодных покрытий. // Вестник национального технического университета "ХПИ". - 2010. -  №30. - С. 182 - 188.

10.    Кузнецов Е.Д., Чигиринец Е.Є. Перспективы усовершенствования технологии изготовления и улучшения эксплуатационных свойств труб из нержавеющих сталей (НС), используемых в энергетических установках //«Сталь». - 2009.- №2 .- С 48 – 51

 1. Чигиринец Е.Э., Гальченко Г.Ю. Мирянова О.А. Оптимизация противокоррозионного состава для защиты стальной поверхности  с тонкими слоями ржавчины // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наукових праць. Тематичний вип. «Хімія, хімічна технологія та екологія».– Харків: НТУ «ХПІ».–2009.– № 21.– С. 59-63.
 2. Чигиринець О.Е.,  Феденко В. С.,  Ліпатов С.Ю,  Мурашевич Б.В Вивчення модифікую чого впливу на іржу екстрактивних компонентів кісточкової сировини спектральними методами, частина 2// Вопросы химии и химической технологии , 2008, № 4.–  С.56-61.
 3. Пат 40748  Украина МПК7, C23F 11/00. Склад для захисту металів від корозії: Пат. 40748 Украина МПК7, C23F 11/00 Чигиринец Е.Э. Гальченко Г.Ю. Мирянова О.А.; Заявл. 22.09.2008; Опубл. 27.04.2009
 4. Пат 40760  Украина МПК7, C23F 11/00. Склад для захисту металів від корозії: Пат. 40760 Украина МПК7, C23F 11/00 Чигиринец Е.Э. Гальченко Г.Ю. Мирянова О.А.; Заявл. 12.11.2008; Опубл. 27.04.2009
 5. Чигиринец Е., Гальченко Г. , Мирянова О. Средство временной противокоррозионной защиты металла  с тонкими слоями ржавчины на поверхности // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів:  В 2-х томах/Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів.–№3.–Львів:Фізико-механічний інститут ім.  Г.В. Карпенка НАН України, 2008.–Т.2.– С.615-619.
 6. Чигиринец Е., Гончар Г. Пути решения проблем, связанных с оценкой эффективности антикоррозионных наполнителей преобразующего действия // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів:  В 2-х томах/Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів.–№3.–Львів:Фізико-механічний інститут ім.  Г.В. Карпенка НАН України, 2008.–Т.2.– С.620-624.
 7. Гальченко Г.Ю., Чигиринець О. Е., Стовпченко Г.П. Вплив підготовки поверхні сталі на захисні властивості плівки засобу тимчасового протикорозійного захисту //Теория  и практика  металлургии, 2008.- №3.- С. 34-38.
 8. Чигиринець О.Е. Прокородований метал і як його захистити лакофарбовим покриттям  // Сучасні проблеми металургії. Наукові праці, т.9.- Дніпропетровськ: «Системні технології», 2006. – С.82-91
 9. Чигиринец Е.Э., Гальченко Г.Ю., Мирянова О.А. Проблемы и перспективы развития технологии временной противокоррозионной защиты металлопроката в Украине // Металлургическая и горнорудная промышленность, 2008.- №2.С. 52- 56.
 10. Чигиринец Е., Павлов Д., Ворогушина Е. Новые ингибиторы коррозии для грунтовочных лакокрасочных покритий // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів:  В 2-х томах/Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів.–№3.–Львів:Фізико-механічний інститут ім.  Г.В. Карпенка НАН України, 2006.–Т.2.– С.650-653.
 11. Гальченко Г.Ю. Чигиринец Е.Э. Стовпченко А.П. Экологически безопасная технология временной защиты металлопроката от коррозии //Теория и практика  металлургии,2005.-№4-5, 2005.- С.130-133.
 12. Чигиринец Е.Э., Пинчук С.И., Стовпченко А.П., Полякова  Н.В. Разработка принципов рационального использования ресурсов при защите прокорродировавших металлоконструкций от коррозии // Теория и практика металлургии, 2005.-№1-2 .- С. 127-130.
 13. Чигиринец Е.Э,  Мищук О.А., Стовпченко А.П. Изучение состава поверхности металла, обработанной водными экстрактами косточковых препаратов, методом оже-спектроскопии // Экотехнологии и ресурсосбережение, 2004.-№5.- С. 26-30.
 14. Чигиринец Е.Э., Феденко В.С., Стовпченко А.П., Липатов С.Ю. Спектральные исследования изменения продуктов коррозии стали под воздействием соединений растительных веществ // Экотехнологии и ресурсосбережение, 2005.-№2. -С.43-48.
 15. Чигиринец Е.Э, Стовпченко А.П., Калинушкин Е.П. Исследование морфологии поверхности частиц порошкового преобразователя ржавчины // Теория и практика металлургии , 2004.-№5.-С. 66-69.
 16. Чигиринец Е.Э., Бабенко М.А. О механизме формирования защитных слоев на поверхности металла в углеводородных экстрактах косточковых материалов растительного происхождения, 2004.- №3-4.-С.154-159.
 17. Чигиринец Е.Э., Стовпченко А.П., Липатов С.Ю., Баначенков В.Г. Физико-химические свойства гидролизного и натурального косточкового сырья, используемого для изготовления порошковых преобразователей ржавчины // Теория и практика металлургии, 2004.-№6.-С. 85-88.
 18. Стовпченко А.П., Чигиринец Е.Э., Гальченко Г.Ю., Баначенков В.Г. Повышение коррозионной стойкости арматурного проката ингибированием поверхности//  Теория и практика металлургии , 2004.-№5.-С. 88-90.
 19. Чигиринец Е.Э. Методика исследований эффективности порошковых преобразователей ржавчины // Экотехнологии и ресурсосбережение.– 2004. - №4.–С.19-22.
 20. Чигиринец Е.Э., Торопин Н.В., Липатов С.Ю. Влияние механохимической прививки азотсодержащих соединений на состав водного экстракта порошка скорлупы грецкого ореха //Вопросы химии и химической технологии.– 2004 .– №6.– С. 128–131.
 21. Galchenko G., Stovpchenko G., Chygyrynets O. Effective means of temporarily antticorrosive protection of rolled metals // Hutnik, 2005, № 2.-Р.25-27.
 22. Гальченко Г.Ю., Чигиринец Е.Э., Бродский А.С., Горобец И.О. Экологически безвредный ингибитор атмосферной коррозии на основе растительных отходов.// Матеріали міжнародної конференції „Поводження з відходами виробництва і споживання, медико-екологічні і економічні аспекти”, (28 лютого – 04 березня 2005 р., Свалянський р-н., с.Поляна)/ -К.: Т-во „Знання” України, 2005. – С. 75 – 79.
 23. Чигиринец Е.Э., Павлов Д.Н. Пребразователи ржавчины: вертикаль эволюции// Покраска профессиональная, 2004.-№3.-С. 29-32.
 24. Чигиринец Е.Э., Павлов Д.Н. Механизм антикоррозионного действия нових порошковых преобразователей ржавчины // Покраска профессиональная, 2004.-№4.-С. 34-

 

Дії