Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Наукова робота П Е Р Е Л І К

П Е Р Е Л І К

тем науково-дослідних робіт кафедри фізичної хімії НТУУ «КПІ»

 

 

         З 1 березня 2010 р. на кафедрі виконуються зареєстровані в УкрІНТЕІ науково-дослідні роботи, які було започатковано раніше і які є пошуковими, тобто такими, що здійснюються безкоштовно, за власної ініціативи. Усі НДР належать до фундаментальних досліджень з терміном виконання 3 роки. До зазначених тем належать:

 

1.      Дослідження та розробка антикорозійних матеріалів на основі рослинної сировини

Науковий керівник, д.т.н., проф.. Чигиринець О.Е.

 

 

2.      Теоретичні дослідження транспортних процесів у рідких системах. 

Науковий керівник к.х.н., доцент Г.А. Рудницька.

 

3.        Природа сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук.

Науковий керівникк.х.н., доцент М.Є. Пономарьов.

 

4.      Дослідження впливу фізико-хімічних параметрів на вилучення неметалевих включень з розплаву сталі у проміжних ковшах МБРЗ.

Науковий керівник к.т.н., доцент В.Г. Єфімова.

 

5.      Дослідження комплексоутворення ненасичених β – дикетонів з металами різної природи.

Науковий керівникк.х.н., доцент О.С. Бережницька.

 

6.      Теоретичні дослідження дифузійних процесів у поруватих вуглецевих електродах суперконденсаторів.

Науковий керівник к.х.н., в.о. зав. лабораторії МНЕс В.Ю. Ізотов.

 

7.      Дослідження фізико-хімічних властивостей розчинів різної природи.

Науковий керівник  к.т.н., ст. викладач Т.М. Пилипенко.

Дії