Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Загальна Історія кафедри Коротка історична довідка

Коротка історична довідка

 Кафедру засновано у 1900 році. Це була перша кафедра фізичної хімії в царській Росії і друга  в світі. Засновником кафедри був професор В.Ф. Тимофєєв, який керував нею до 1908 р. Після В.Ф. Тимофєєва протягом більш ніж 30 років кафедру очолював видатний вчений, академік НАНУ та член-кореспондент РАН В.О. Плотніков.

В.О. Плотніков започаткував дослідження з електрохімії неводних розчинів, які згодом у 20-30-х роках розвинулися в оригінальний науковий напрямок, відомий серед науковців під назвою "Київська електрохімічна школа". В.О. Плотнікову із співробітниками вдалося вперше у світі одержати шляхом електролізу металічний алюміній при кімнатній температурі. В передвоєнний час школа В.О. Плотнікова зробила вагомий внесок у вивчення природи електролітних розчинів. У цей період на кафедрі працювали науковці, роботи яких сприяли розвитку хімії неводних розчинів: чл.-кор. НАНУ В.О. Ізбеков, проф. М.О. Рабинович, проф. Я.А. Фіалков, проф. Ю.Я. Горенбейн, П.З.Фішер, акад. НАНУ Ю.К. Делімарський та ін.

В 1922 р. на кафедрі було створено науково-дослідну лабораторію, яку згодом було перетворено в Інститут хімії НАНУ - перший хімічній інститут в Україні, на базі якого згодом було створено багато інших хімічних інститутів НАН України.

В 1945-75 рр. кафедру очолював учень В.О. Плотнікова проф. О.К. Кудра, відомий своїми ґрунтовними дослідженнями у галузі електролітичного одержання металевих порошків та вагомим внеском у вивчення механізмів електролітичного розкладу речовин у розчинах.

В 1975-98 роках кафедрою завідував доктор хімічних наук, лауреат Державної премії СРСР, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор НТУУ « КПІ»  Ю.Я. Фіалков. Проф. Ю.Я. Фіалков  створив одну з найбільш відомих не лише на теренах колишнього СРСР, а й за його межами наукових шкіл, яка займалась дослідженнями в галузі фізико-хімічного аналізу і фізичної хімії неводних розчинів. Саме за ці дослідження Ю.Я. Фіалкову в 1987 році було присуджено Державну премію СРСР. Під керівництвом Ю.Я. Фіалкова захистили дисертації  3 доктори та 52 кандидати наук.  Підсумком майже півстолітньої наукової діяльності Ю.Я. Фіалкова стали понад 350 наукових праць та винаходів, серед яких 10 монографій (найбільш визначні: "Двойные жидкие системы", Киев, 1969; "Физическая химия неводных растворов", Ленинград, 1973; "Основы физико-химического анализа", Москва, 1976, 1978; "Электроосаждение металлов из неводных растворов", Киев, 1985; "Растворитель как средство управления химическим процессом", Лениград, 1990; "Физико-химический анализ жидких систем и растворов", Киев, 1992). Проф. Ю.Я. Фіалков широко відомий у світі не лише як учений фізико-хімік, але й як талановитий, яскравий і неординарний популяризатор хімічних знань. Його перу належать більше десяти науково-художніх книжок для дітей, які було перекладено багатьма іноземними мовами.

В 1998-2001 роках кафедрою завідував проф. В.Л. Чумак, учень проф. Ю.Я. Фіалкова.

З вересня 2002 р. до січня 2009 р. кафедру очолював проф. Ю.А. Малєтін. Ним при кафедрі була створена науково-дослідна лабораторія молекулярних накопичувачів енергії – суперконденсаторів (МНЕс).

З лютого 2009 р. до серпня 2010 р. обов'язки завідувача кафедри виконувала к.х.н., доц. Г.А. Рудницька.

З вересня 2010 року кафедру очолює професор,  д.т.н. О.Е. Чигиринець.

Дії